bevictor伟德官网入口(World)有限公司

400-168-8906
EN
修饰RNA合成

bevictor伟德官网入口可以提供全面的修饰RNA合成服务,长度范围在10-120 nt,也可以根据客户需求定制化修饰合成,充分满足您的不同实验需要。服务详情


产品编号

RNA合成

规格

PR005-005

RNA修饰定制合成(16~30 nt)

5 nmol

PR006-005

RNA修饰超短定制合成(   10~15 nt)

5 nmol

PR007-005

RNA修饰长序列定制合成(31~59   nt)

5 nmol

PR008-005

RNA修饰超长序列定制合成(60~120   nt)

5 nmol

修饰选择


修饰类型

修饰方式

5’

中间

3’

荧光基团

FAM


Cy3


Cy5


Cy5.5


Cy7


BECU_BF 650HEX


VICROX


TETATTO 390ATTO 425


ATTO 594ATTO 633ATTO 647NATTO 680AF 405AF 488


JOE


NEDTAMRA


CAL Flour Red 635
Quasar 670


Quasar 705


Dylight 755Texas Red-X


Methylene Blue


淬灭基团

BHQ-0BHQ-1BHQ-2BHQ-3MGBEclipseDabcyl


SQ1SQ2化学基团

Biotin


Dual BiotinBiotin-teg


Cholesteryl


C6-NH2C7-NH2DBCODigoxigeninFerrocene


Thiol C6


Thiol Modifier C6-S-SChol


GalNAcZIP4特殊碱基

LNA-A/C/G/TRNA-A/C/G/UDNA-A/C/G/TddC2’-O-Methyl2’-MOE2’-F5-Me-dCrldl间臂

Spacer 9Spacer 18


Spacer C3


Spacer C6磷酸化修饰

PHOS


硫代磷酸化修饰

Phosphorothioate

*更多修饰需求请联系当地销售人员。